In het registratie formulier is een klein foutje gevonden. Bij de individuele Ocean(wo)man staat in het invulveld Team 1, 2 of 3 net als bij team onderdelen. Als men dit onderdeel wil meedoen kan hier gewoon iets ingevuld worden van de 3 keuzes. Blijft het vakje blanco dan gaan we ervan uit dat de deelnemer dit onderdeel niet mee zal doen.