Leeftijdscategorieën
Voor de wedstrijden worden 3 leeftijdscategorieën gehanteerd. De indeling van de categorieën wordt gebaseerd op de leeftijd die de deelnemer heeft tijdens het evenement.
CATEGORIE 1: Junioren tussen de 9 en 14 jaar oud. Minimaal in bezit zijn van het diploma Junior Redder 2.
CATEGORIE 2: Senioren tussen de 15 jaar en 35 jaar oud. Minimaal in bezit zijn van het diploma Zwemmend Redder 2
CATEGORIE 3: Masters 35+
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden, indien nodig, categorieën samengevoegd.

Onderdelen.

Categorie 1
Individueel: Beach Flags, Beach Sprint, Beach Run 1km, Surf Race, Board Race
Team: Tube Rescue, Board Rescue, Beach Relay

Categorie 2
Individueel: Ski Race, Ocean(wo)man/Oceanwoman, Beach Flags, Beach Sprint, Beach Run (2km), Surf Race, Board Race
Team: Tube Rescue, Board Rescue, Beach Relay, Oceanman Relay

Let op! Bij enkele onderdelen wordt afgeweken van het officiële ILS wedstrijdreglement. De reden hiervoor is beperkte ruimte in het zeewater i.v.m. de vaargeul. Het officiële ILS wedstrijdreglement waarin elk onderdeel beschreven staat is te vinden op www.ilsf.org/lifesaving-sport/rules/